Spotkanie animacyjno-rekrutacyjne w Sławnie

W ramach Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES dla regionu koszalińskiego w dniu 29 października br. od rana w Sławnie odbyło się spotkanie animacyjno – rekrutacyjne do Akademii Lokalnego Animatora (ALA).

Spotkanie poprowadzili Animatorzy OWES – Dorota Chałat i Piotr Kobus.

Pierwsze zajęcia w Sławnie ramach ALA odbędą się 19.11.2016 r.

Są jeszcze wolne miejsca.

ZAPRASZAMY.

1