AKTUALIZACJA!!! – Harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja III

AKTUALIZACJA!!!

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja III

1 października -16 listopada 2020 – Rekrutacja – przyjmowanie wniosków aplikacyjnych grup inicjatywnych (formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami)

17-20 listopada 2020 – Komisja rekrutacyjna

23 listopada 2020 – Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej

23-27 listopada 2020 – Procedura odwoławcza

1-3 grudnia 2020 – Ponowna ocena wniosków w ramach procedury odwoławczej

4 grudnia 2020 – Ostateczna lista rankingowa

7-11 grudnia 2020 – Podpisywanie umów szkoleniowo-doradczych

7 grudnia 2020 – 15 stycznia 2021 – Wsparcie szkoleniowo-doradcze, opracowywanie biznes planów

15 – 22 stycznia 2021 – Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe wraz z załącznikami

25-27 stycznia 2021 – Komisja Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

29 stycznia 2021 – Wstępna lista rankingowa

1-5 lutego 2021 – Procedura odwoławcza

8 lutego 2021 – Ostateczna lista rankingowa przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania

Do 11 marca 2021 – Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego/ zatrudnienia osoby w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym

Od 10 lutego 2021 – Podpisywanie umów o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym i udzieleniu wsparcia pomostowego oraz wypłata środków