AKTUALIZACJA: Harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja V

Szanowni Państwo,

w związku z dużym zainteresowaniem i wpłynięciem wniosków na przyznanie środków finansowych na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych, rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone w dniach 28.09 – 01.10.2021 r.

Wstępna lista rankingowa zakwalifikowanych wniosków zostanie opublikowana 04.10.2021 r.

Wstępna lista rankingowa po Komisji Oceny Wniosków zostanie opublikowana 15.11.2021 r.