Aktualizacja harmonogramu REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja IV

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosków w IV naborze przez Komisję Rekrutacyjną, informujemy, że podpisywanie umów szkoleniowo-doradczych z grupami inicjatywnymi odbywa się od 03.08.2021 r.