10 sierpnia 2017

Akademia Lokalnego Animatora w Tychowie

W dniu 8 sierpnia 2017 roku odbyło się spotkanie w ramach Akademii Lokalnego Animatora w Tychowie. Szkolenie na temat ” Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej […]
31 lipca 2017

Akademia Lokalnego animatora w Tychowie – 26 lipca 2017 r.

Rozpoczynamy Akademię Lokalnego Animatora w Tychowie w ramach Zachodniopomorskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – OWES dla regionu koszalińskiego i organizujemy szkolenia w ramach Akademii Lokalnego […]
24 marca 2017

Akademia Lokalnego Animatora – moduł IV w Darłowie

W dniu 24.03.2017r. odbyło się szkolenie w ramach Akademii Lokalnego Animatora – moduł IV w Darłowie organizowane przez OWES dla regionu koszalińskiego. Spotkanie prowadzi trener Michał […]
6 lutego 2017

Spotkanie „Od kooperacji do (re)integracji” w Kołobrzegu

W dniach 2-3 luty 2017 roku odbyło się spotkanie „Od kooperacji do (re)integracji” w Kołobrzegu. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrum Integracji Społecznej, […]
6 lutego 2017

Regionalne Tematyczne Spotkanie Sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu

W dniach 30-31 stycznia 2017 roku odbyło się Regionalne Tematyczne Spotkanie Sieciujące Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kołobrzegu. W szkoleniu wzięli udział pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii […]

Jednym z podstawowych zadań Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej jest aktywizowanie społeczności lokalnych i pobudzanie lokalnych liderów do podejmowania inicjatyw w obszarze przedsiębiorczości społecznej.
Wynikiem działań animacyjnych jest zainspirowanie oraz zaktywizowanie osób, grup, lub instytucji, mogących rozpocząć działalność w ekonomii społecznej – czyli planujących prowadzić działalność gospodarczą wraz z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.
Działalność tak powinna również odpowiadać na potrzeby lokalnego rynku oraz danej społeczności.
Celem animacji jest wykorzystanie miejscowych potencjałów oraz dostępnych instrumentów pomocowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego danego terenu czy wspólnoty lokalnej.
Wiele społeczności potrafi samodzielnie i skutecznie się rozwijać, gdy tylko otrzyma zewnętrzny impuls. Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierają swoich odbiorców w wieloraki sposób: analizują z nimi problemy występujące w regionie i pomagają zidentyfikować cele finansowe, które są najistotniejsze dla rozwoju lokalnego. Pomagają opracować również strategie biznesowe, które mogą być wdrażane przez podmioty ekonomii społecznej a także przedsięwzięcia rozwojowe możliwe do finansowania dzięki środkom pomocowym.
Istotnym zadaniem animacji jest również promowanie partnerskich działań rozwojowych oraz przedstawianie zalet łączenia doświadczenia i potencjału instytucji przy realizacji projektów biznesu społecznego. Działania animacyjne podnoszą wiedzę i umiejętności potencjalnych interesariuszy biznesu społecznego.

                       Animacja prowadzona przez OWES Koszalin odbywa się na poziomie subregionu, na terenie powiatów: Koszalińskiego, Białogardzkiego, Kołobrzeskiego, Sławieńskiego i M. Koszalin. Perspektywa subregionalna pozwala na ukierunkowanie działań w celu uzyskania spójności społeczno-gospodarczej danego regionu. Animatorzy OWES pracują z przedstawicielami kluczowych instytucji (samorządowych) w regionie/suberegionie, przedstawicielami sektora biznesu i pozarządowego, a także liderami lokalnymi i grupami inicjatywnymi – pragnącymi rozpocząć pracę w spółdzielczości socjalnej. Zadaniem animatora jest zidentyfikowanie kluczowych (z punktu widzenia rozwoju lokalnego) osób/instytucji i zainspirowanie ich do podjęcia wspólnej pracy w obszarze ekonomii społecznej, które przyczynią się do wprowadzanie trwałych zmian lokalnych.

 

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook