Animujemy powstawanie partnerstw lokalnych oraz promujemy ekonomię społeczną.

W ramach naszych działań animacyjnych:

 • pośredniczymy w wymianie informacji pomiędzy Podmiotami Ekonomii Społecznej a podmiotami otoczenia ekonomii społecznej,
 • organizujemy konferencje oraz spotkania tematyczne Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawicieli samorządu lokalnego, mediów, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej,
 • publikujemy kwartalny biuletyn informacyjny z zakresu ekonomii społecznej,
 • prowadzimy diagnozę  środowisk lokalnych i tworzymy plany działania,
 • tworzymy i wspieramy partnerstwa lokalne na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem,
 • kreujemy  i wspieramy partnerstwa lokalne oraz sieci współpracy
 • promujemy działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób pozostających bez pracy.

Do współpracy zapraszamy:

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • przedsiębiorców,
 • instytucje rynku pracy, pomocy i integracji społecznej,
 • media,
 • jednostek samorządu terytorialnego z Regionu Koszalińskiego.

Dodaj komentarz