Bezpłatne doradztwo biznesowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Serdecznie zapraszamy Podmioty Ekonomii Społecznej z regionu koszalińskiego na bezpłatne doradztwo biznesowe w następującym zakresie tematycznym:

 • Zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi
 • Przygotowywanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Planowanie i budżetowanie projektów
 • Techniki sprzedaży
 • Negocjacje z klientem
 • Opracowanie strategii

Zakres podany powyżej umożliwia uzyskanie wsparcia m. in. w zakresie opracowania projektów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w tym współfinansowanych ze środków UE, w tym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradcy pozostający w Państwa dyspozycji posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowania projektów oraz zarządzania nimi.

Powyższa oferta „Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej zarejestrowanych lub posiadających jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego oraz posiadających status:

 • Organizacja  pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja)
 • Spółdzielnia Socjalna
 • Spółdzielnia pracy
 • Spółdzielnia inwalidów i niewidomych
 • Klub integracji społecznej
 • Centrum integracji społecznej
 • Warsztat terapii zajęciowej
 • Zakład aktywności zawodowej


PES, które nie przystąpiły jeszcze do projektu, a chciałyby skorzystać z powyższej oferty prosimy o wypełnienie również formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) zamieszczonego na stronie projektu w zakładce „Rekrutacja” oraz dostępnego w  biurze projektu. Wypełnione formularze prosimy dostarczyć na poniższy adres.

Biuro OWES, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin
tel. 94/ 341 10 98, fax. 94/341 60 88

Dodaj komentarz