Nabór wniosków na bezpłatne usługi prawne

Ogłaszamy nabór na usługi prawne w ramach w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego…