CEMEX TEC AWARD kolejna edycja – aplikuj do 31 maja 2020!

W dziesiątej edycji konkursu CEMEX TEX AWARD prowadzony jest globalny nabór projektów i ofert , które wpływają na zrównoważony rozwój i wspierają innowacyjny rozwój.

Konkurs CEMEX-Tec Award jest podzielony na cztery kategorie globalne:

kategoria Transformacje Społeczne, skierowana do studentów i doktorantów, mających pomysły w obszarze zrównoważonej transformacji społecznej;

kategoria Przedsiębiorcy Społeczni, skierowana do przedsiębiorców przedstawiających projekty, rozwiązania problemów społecznych i pobudzania systemowej zmiany, o potencjale do przekształcenia ich w biznes społeczny;

kategoria Przedsiębiorczość wspólnotowa, skierowana do organizacji, fundacji, spółdzielni lub stowarzyszeń obywatelskich realizujących projekty z zakresu transformacji społecznej;

kategoria Skuteczne działanie w partnerstwie, skierowana do organizacji realizujących projekty o oddziaływaniu społecznym poprzez partnerstwa wielosektorowe.

Zarejestruj się na www.cds.com.mx i aplikuj do 31 maja 2020!