CNJA Edukacja rozpoczyna realizację projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse” – kursy języka angielskiego i niemieckiego

Szanowni Państwo,

Informujemy, że CNJA Edukacja rozpoczyna realizację projektu „Nowe kwalifikacje – nowe szanse”. Szukają Partnerów, którzy chcieliby włączyć się w realizację kursów języka angielskiego lub niemieckiego zakończonych egzaminem zewnętrznym.

Uczestnikami kursu mogą zostać jedynie osoby, które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 1. w momencie rozpoczęcia kursu mają co najmniej 25 lat
 2. mieszkają i/lub pracują i/lub uczą się na terenie następujących powiatów województwa zachodniopomorskiego: sławieński, koszaliński, Koszalin, kołobrzeski, drawski, wałecki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński
 3. nie prowadzą działalności gospodarczej
 4. nie prowadzą gospodarstwa rolnego lub produkcji rolnej  

Na kursy językowe w pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby:

 1. w wieku 50 lat i więcej
 2. o niskich kwalifikacjach tj. z wykształceniem nie wyższym niż średnie

Warunki udziału w kursach językowych:

 1. każda grupa szkoleniowa liczy 12 osób
 2. osoby zakwalifikowane do udziału w kursie są zobowiązane do dokonanie przelewem opłaty za uczestnictwo w wysokości:  kurs 60h – 90 zł., kurs 120 h – 180 zł
 3. każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów szkoleniowych (podręcznik i ćwiczenia) dobrane do poziomu grupy
 4. jednorazowe zajęcia nie mogą trwać więcej niż 4 godz. lekcyjne dziennie, a po 2 godz. lekcyjnych wymagana jest 15 minutowa przerwa
 5. minimalna frekwencja każdego uczestnika wynosi 80%
 6. kursy zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji językowych (certyfikatu) – każdy uczestnik, który pozytywnie zda egzamin otrzyma certyfikat będący potwierdzeniem uzyskania kwalifikacji na odpowiednim poziomie biegłości językowej

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem firmy CNJA Edukacja – Panem Dawidem Steffke,  tel. 698 831 204.