Czerpiemy z dobrych praktyk!

W dniach 09-10 kwietnia 2018 r. nasze podmioty ekonomii społecznej wraz z przedstawicielami Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie byli uczestnikami wizyty studyjnej do subregionu konińskiego, zorganizowanej  w ramach projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wizyty studyjne mają istotne znaczenie dla rozwoju ich uczestników. Wartością dodaną jest przede wszystkim możliwość poznania rozwiązań stosowanych w innych miastach, podmiotach. Pozwala to na unikanie błędów, poznanie dobrych praktyk oraz rozwijanie usprawnień, które mają szansę powodzenia.

Podczas dwudniowego wyjazdu przedstawiciele koszalińskich organizacji spotkali się z liderami podmiotów ekonomii społecznej subregionu konińskiego. Odwiedzili m.in. Zakład Aktywności Zawodowej w Posadzie (www.zazposada.pl), Spółdzielnię Socjalną Blues Hostel (www.blueshostel.pl), Konińskie Stowarzyszenie Sportowe KSS MUSTANG (www.facebook.com/KSSMustang/ ), Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ (www.podajdalej.org.pl), Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystus dla Wszystkich w Koninie, Spółdzielnię Socjalną ELPIDIA oraz Spółdzielnię Socjalną Kraśnica (http://woes.pl/pes/sps-krasnica/).

 

Swoją wycieczkę, promującą ekonomię społeczną, rozpoczęliśmy od ZAZ w Posadzie. Celem głównym Zakładu jest rehabilitacja zawodowa i przygotowanie pracowników do pracy na otwartym rynku. Po zwiedzeniu placówki zostaliśmy zaproszeni na obiad przygotowany przez pracowników. Kolejnym etapem wizyty była Spółdzielnia Socjalna  Blues Hostel w Koninie, prowadzona przez Katarzynę Wagner, pełną energii kobietę, po komplikacjach zdrowotnych jeżdżącą na wózku oraz Konińskie Stowarzyszenie Sportowe KSS Mustang, którego członkami są niepełnosprawni koszykarze z kadry polskiej reprezentacji. Po zapoznaniu się z działalnością podmiotów udaliśmy się do Starego Lichenia, gdzie w hotelu Atut spędziliśmy noc.

 

Drugi dzień przyniósł kolejne atrakcje i dawkę przydatnej wiedzy. Z samego rana udaliśmy się do Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka „Podaj Dalej”, starającej się budować świat, w którym osoby z niepełnosprawnością nie czują się ciężarem, pracują, mają swoje pasje, decydują o sobie i są szczęśliwi. Wizyta okazała się bardzo pouczającą i wzruszającą lekcją, która niewątpliwie pozostanie w pamięci uczestników na długo. Na zakończenie,  odwiedziliśmy Kościół Zielonoświątkowy Zbór Chrystus dla Wszystkich w Koninie, prowadzący Spółdzielnię Socjalną ELPIDIA zajmującą się pomaganiem i wspieraniem osób bezdomnych oraz Spółdzielnię Socjalną Kraśnica, gdzie zaproszono nas na obiad.

Wszystkim przedstawicielom podmiotów subregionu konińskiego serdecznie dziękujemy za miłe przyjęcie. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pani Emilii Wasielewskiej, naszego przewodnika oraz głównej organizatorki wizyty.

Wizyta studyjna miała na celu przybliżyć uczestnikom ideę przedsiębiorczości społecznej prowadzonej w formie spółdzielni socjalnych oraz zakładów aktywności zawodowej i dać solidną dawkę wiedzy – nie tylko teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Z opinii uczestników wynika, że tak też się stało. Mamy nadzieję, że wizyta w przyszłości zaowocuje rozwojem przedsiębiorczości społecznej w naszym regionie.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wizyty.