Czy Wasz statut spełnia aktualne wymogi? Sprawdź!

Minęło już półtora roku od wejścia w życie zmian w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, sprawdź czy Wasz statut został zaktualizowany o podstawowe wymogi, aby uniknąć w przyszłości komplikacji.

Wspomniane zmiany dotyczyły:

  1. Liczby osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia
  2. Zatrudnianie członków stowarzyszenia, w tym członków zarządu – potrzebny zapis w Waszym statucie
  3. Braku kontroli organu nadzorującego w postępowaniu o wpis stowarzyszenia do KRS
  4. Braku opłat sądowych za wpis stowarzyszenia do KRS, jak i za zmianę wpisu

Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj: Zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach

Jeżeli masz wątpliwości i potrzebujesz pomocy, zapraszamy do Nas :) Chętnie pomożemy zaktualizować statut do obecnych wymogów.