Termin i miejsce  Tematyka  Grupa docelowa Prowadzący / Doradca
 8 maja 2017 r.

Sławno, WTZ AKSON

„Kluczowe umiejętności społeczno-zawodowe istotne z punktu widzenia rynku pracy”  Uczestnicy WTZ  Monika Buczko-Kościuszko
 29 maja 2017 r.

Sławno, WTZ AKSON

 Doradztwo zawodowe  Uczestnicy WTZ, osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i średnim  Monika Buczko-Kościuszko
 13 czerwca 2017 r.

Centrum Kultury w Tychowie

Doradztwo  grupowe Stowarzyszenie Rozwoju Razem  Monika Buczko-Kościuszko
 26 czerwca 2017r.

Sławno, WTZ AKSON

 

Doradztwo  zawodowe   Uczestnicy WTZ, osoby z niepełnosprawnością   Monika Buczko-Kościuszko
  4 lipca 2017r.

WTZ w Białogardzie ul. Ustronie Miejskie 1

Doradztwo grupowe Uczestnicy WTZ, osoby z niepełnosprawnością  Monika Buczko-Kościuszko

 6 czerwca 2017 r.

ŚDS Fundacji Nowe Życie filia  „Przyszłość” w Koszalinie

 Doradztwo specjalistyczne w zakresie Higieny Osobistej  osoby z niepełnosprawnościami  Katarzyna Łuczak

 12 czerwca 2017 r.

ŚDS Fundacji Nowe Życie filia  „Odrodzenie” w Koszalinie

 Doradztwo specjalistyczne w zakresie Higieny Osobistej   osoby z niepełnosprawnościami  Katarzyna Łuczak

13.07.2017 r.

 PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Budowniczych

  Doradztwo specjalistyczne z zakresu
Higieny Osobistej
 uczestnicy WTZ 1, osoby niepełnosprawne   Katarzyna Łuczak

13.07.2017 r.

 PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Wyspiańskiego

  Doradztwo specjalistyczne z zakresu
Higieny Osobistej
  uczestnicy WTZ 2, osoby niepełnosprawne   Katarzyna Łuczak
 18.07.2017 r.

PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Budowniczych

 Doradztwo specjalistyczne z zakresu umiejętności społeczno-zawodowej   uczestnicy WTZ 1, osoby niepełnosprawne  Marta Czerwińska

 19.07.2017 r.

PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Wyspiańskiego

 Doradztwo specjalistyczne z zakresu umiejętności społeczno-zawodowe  uczestnicy WTZ 2, osoby niepełnosprawne  Marta Czerwińska
 19.09.2017 r.

PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Budowniczych

 Doradztwo specjalistyczne z zakresu umiejętności społeczno-zawodowe  uczestnicy WTZ 1, osoby niepełnosprawne  Marta Czerwińska
20.09.2017 r.

PSONI  Oddział w Koszalinie,
ul. Wyspiańskiego

Doradztwo specjalistyczne z zakresu umiejętności społeczno-zawodowe uczestnicy WTZ 2, osoby niepełnosprawne Marta Czerwińska
a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook