HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

w ramach projektu pt.

„Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – przedsiębiorstwa społeczne w regionie koszalińskim”

L.P. Rodzaj wsparcia Adres Data Godzina Uwagi
1 Kluczowe doradztwo biznesowe w zakresie prowadzenia i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego (w tym pozyskiwanie klientów, marketing)
KARR S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pokój 329
14 czerwca 2017

16 czerwca 2017

19 czerwca 2017

20-23 czerwca 2017

26-30 czerwca 2017

w godz. 7.30-15.30 Według zapotrzebowania Grup Inicjatywnych
2 Szkolenie zawodowe w zakresie „Praktyczna opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi z zastosowaniem sprzętu rehabilitacyjnego” Twoje Finansowe Centrum

Sp. z o., Sp. K.

Białogard/Koszalin

Czerwiec 2017

(dokładny termin i harmonogram zostanie wkrótce podany)

Grupa Inicjatywna

nr 2

3 Coaching – komunikacja w grupie, rozwiązywanie konfliktów KARR S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, pokój 331 od czerwca 2017 do czerwca 2018 r. w godz. 7.30-15.30 Dokładne terminy do uzgodnienia w miarę zapotrzebowania Grup Inicjatywnych