Wizyta studyjna w województwie pomorskim

W dn. 12-13.09.2022 r. w ramach działalności OWES Koszalin odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli samorządu i systemu opieki społecznej. Hasłem wydarzenia była „skuteczna deinstytucjonalizacja usług społecznych”. Uczestnicy mogli poznać kulisy budowania sektora ekonomii społecznej w województwie pomorskim. Współorganizatorem wyjazdu było Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, które prowadzi ośrodek wsparcia ekonomii społecznej.