ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych – badanie

Zachęcamy do udziału w badaniu, które realizuje Urząd Statystyczny w Krakowie pn. ES-S Sprawozdanie o działalności spółdzielni: pracy, socjalnych, inwalidów i niewidomych.

Celem badania jest  opracowanie informacji i wskaźników opisujących kondycję spółdzielni i sektora ekonomii społecznej w Polsce na potrzeby planowania, programowania oraz oceny efektywności w obszarze gospodarki społecznej.

Aby wziąć udział w badaniu wystarczy wypełnić formularz.

Szczegółowe informacje o badaniu i formularz znajdują się pod adresem https://krakow.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-wybranych-typow-spoldzielni,427,1.html

Badanie jest realizowane w ramach projektu: „Zintegrowany System Monitorowana Sektora Ekonomii Społecznej” w partnerstwie z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.