Harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja III

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja III

1-30 /10/2020 – Rekrutacja – przyjmowanie wniosków aplikacyjnych grup inicjatywnych (formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami)

2-6/11/2020 – Komisja rekrutacyjna

6/11/2020 – Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej

9-16/11/2020 – Procedura odwoławcza

17-19/11/2020 – Ponowna ocena wniosków w ramach procedury odwoławczej

20/11/2020 – Ostateczna lista rankingowa

23-27/11/2020 – Podpisywanie umów szkoleniowo-doradczych

23/11/2020 – 31/12/2020 – Wsparcie szkoleniowo-doradcze, opracowywanie biznes planów

31/12/2020 – 8/01/2021 – Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe wraz z załącznikami

11-15/01/2021 – Komisja Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

15/01/2021 – Wstępna lista rankingowa

18-22/01/2021 – Procedura odwoławcza

25/01/2021 – Ostateczna lista rankingowa przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania

Do 25/02/2021 – Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego/ zatrudnienia osoby w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym

Od 27/02/2021 – Podpisywanie umów o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym i udzieleniu wsparcia pomostowego oraz wypłata środków

AKTUALIZACJA – aktualny harmonogram znajduje się pod linkiem: