Harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja IV

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja IV

1-23 /07/2021 – Rekrutacja – przyjmowanie wniosków aplikacyjnych grup inicjatywnych (formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami)

26-30/07/2021 – Komisja rekrutacyjna

30/07/2021 – Ogłoszenie wstępnej listy rankingowej

02-06/08/2021 – Procedura odwoławcza

09-12/08/2021 – Ponowna ocena wniosków w ramach procedury odwoławczej

13/08/2021 – Ostateczna lista rankingowa

16-20/08/2021 – Podpisywanie umów szkoleniowo-doradczych

23/08-18/09/2021 – Wsparcie szkoleniowo-doradcze, opracowywanie biznes planów

20-24/09/2021 – Nabór wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe wraz z załącznikami

27/09-01/10/2021 – Komisja Oceny Wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) na utworzenie miejsca pracy i wsparcie pomostowe

01/10/2021 – Wstępna lista rankingowa

04-08/10/2021 – Procedura odwoławcza

11/10/2021 – Ostateczna lista rankingowa przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania

Do 12/11/2021 – Zakładanie przedsiębiorstwa społecznego/ zatrudnienia osoby w funkcjonującym przedsiębiorstwie społecznym

Od 13/10/2021 – Podpisywanie umów o przyznanie środków na stworzenie miejsca pracy w przedsiębiorstwie społecznym i udzieleniu wsparcia pomostowego oraz wypłata środków