Harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja V

Otwarty zostaje nabór ciągły na ostatnie dotacje, rekrutacja będzie się odbywała co miesiąc od września do wyczerpania środków.

Poniżej harmonogram REKRUTACJI I PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  NA TWORZENIE MIEJSC PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH – edycja V, nabor na wrzesień i kolejne miesiące (do wyczerpania środków).