III Ogólnopolskie spotkanie sieciujące OWES

Dziś rozpoczęło się III Ogólnopolskie spotkanie sieciujące dla Ośrodków Wspierania Ekonomii Społecznej OWES w którym bierzemy czynny udział.

Przez najbliższe dwa dni będziemy dyskutować o rzeczach takich jak dobre praktyki OWES, przyszłość ekonomii społecznej, mechanizmach reintegracji społeczno- zawodowej., a także wielu innych zagadnieniach związanych z tą tematyką.

Spotkanie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” przez Partnerstwo w składzie: Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland (Lider Projektu), Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś Priorytetowa II, działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej).

Szkolimy się i doskonalimy dla Państwa.