Informacja

Informujemy Państwa, że limity na usługę marketingową dla PES zarejestrowanych w OWES zostały na ten rok wyczerpane. Prosimy o zgłoszenia podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z usługi marketingowej w przyszłym roku. Zgłoszenia prosimy kierować na maila: a.szczepanska@karrsa.pl