Informacja o uruchomieniu instrumentu gwarancyjnego

Szanowni Państwo,

w związku z uruchomieniem przez Bank Gospodarstwa Krajowego nowego instrumentu zwrotnego w postaci gwarancji, zamieszczamy informacje o możliwości pozyskania tego rodzaju wsparcia.
Środki Funduszu Gwarancyjnego przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów dla Podmiotom Ekonomii Społecznej przez Banki zrzeszające, z którymi BGK zawarł w grudniu 2017 r. umowę o współpracy oraz przez przystępujące do współpracy w zakresie realizacji tej umowy zrzeszone banki spółdzielcze. Celem uruchomienia Funduszu Gwarancyjnego jest wzmocnienie sektora podmiotów ekonomii społecznej. Instrument zakłada dzielenie ryzyka kredytowego z instytucją finansującą i umożliwienie wdrażania przez PES przedsięwzięć finansowanych kredytem oraz wypłatę z gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań. W istocie udostępnianie są PES zabezpieczenia (gwarancje), dzięki którym będzie on w stanie spełnić wymogi związane z pozyskaniem kapitału na warunkach rynkowych, a w rezultacie wzmocnić swoją pozycję na rynku. Dzięki ograniczeniu ryzyka banków udzielających finansowania (możliwa wypłata z tytułu gwarancji, jeżeli PES nie ureguluje swoich zobowiązań), PES uzyskają dostęp do środków finansowych ze źródeł innych niż środki publiczne (europejskie i krajowe).
Wzmożone wsparcie naszych klientów w korzystaniu z opisanego instrumentu, prócz realizacji Standardów OWES, może w sposób istotny przyczynić się do rozwój sektora ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstw społecznych.

W załączeniu ulotka informacyjna przygotowana przez BGK. Zachęcamy do zapoznania się.

13-08-39_KW_279321_DES_plik2