Informacje dla przedsiębiorców społecznych od Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Szanowni Państwo, przekazujemy informację, która pojawiła się na stronach WUP Szczecin i dotyczączy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego.

„Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu na ten cel ponad 124 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego 🇪🇺 (EFS) – w tym 64 mln zł na podstawie decyzji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego. Dodatkowo, dzięki oszczędnościom zgłoszonym przez powiatowe urzędy pracy, zagwarantowano kolejne 14 mln zł z unijnych środków, co łącznie stanowi aż 138 mln zł zaangażowanych przez nasz region na rzecz wsparcia przedsiębiorców.

Województwo zachodniopomorskie wesprze walkę z epidemią kierując:
🔵 ponad 66 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (#POWER), w tym 6 mln zł z oszczędności oraz
🔵 72 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (#RPOWZ), w tym kolejne 8 mln zł oszczędności.

Środki te wzmocnią zasoby Funduszu Pracy, dając przedsiębiorcom możliwość zrekompensowania części wynagrodzeń pracowników, wraz ze składkami ponoszonymi przez pracodawców na ich (pracowników) ubezpieczenia społeczne.

WAŻNE⚠️ Po wsparcie należy się kierować do Powiatowych Urzędów Pracy w miejscu, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo, zachowując 14-dniowy termin od ogłoszenia naboru wniosków.”

Informacja ze strony: https://www.facebook.com/wupszczecin

Źródło: https://www.facebook.com/wupszczecin