Informujemy i animujemy

  19 czerwca w Urzędzie Miasta Koszalin zaprezentowaliśmy ofertę Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej organizacjom pozarządowym z regionu koszalińskiego. Uczestnicy i uczestniczki spotkania uzyskali informacje na temat dostępnej oferty szkoleń, doradztwa, usług specjalistycznych, a także działań animacyjnych i informacyjnych w zakresie ekonomii społecznej. Takie spotkania odbyły się  również  w Sławnie, Malechowie, Mielnie, Darłowie, Manowie, Polanowie, Tychowie oraz w Kołobrzegu.

Spotkania informacyjne i animacyjne umożliwiają pośrednictwo w wymianie informacji, a także tworzenie i wspieranie partnerstw lokalnych. Wszystkie te działania mają na celu rozwój przedsiębiorczości społecznej w Regionie Koszalińskim. W przyszłości planowane są kolejne spotkania w pozostałych gminach objętych projektem, na które zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki PES oraz mieszkańcy zainteresowani rozpoczęciem działalności w sektorze ES, z regionu koszalińskiego.

 

Dodaj komentarz