Komponent gwarancyjny w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej

Szanowni Państwo,

Fundusz Gwarancyjny to powołany w Banku Gospodarstwa Krajowego instrument dedykowany wsparciu Podmiotów Ekonomii Społecznej ubiegających się o kredyty w bankach spółdzielczych. Jego piorytetem jest zabezpieczenie kredytów zaciąganych przez PES, a tym samym wzmocnienie ich potencjału do pozyskania finansowania z rynku.

Informacje na temat potencjalnych podmiotów (które mogą ubiegać się o gwarancje) oraz  korzystnych warunków gwarancji zajdziecie Państwo w zamieszczonej poniżej ulotce.

Ulotka gwarancje_czerwiec 2018_final version (2)

Szczegółowe informacje na temat Programu dostępne są także na stronie: www.bgk.pl/ekonomia-spoleczna

Zachęcamy do zapoznania się!