Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Ekonomii Społecznej 2016”

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza konkurs „Lider Ekonomii Społecznej 2016”. Już po raz czwarty zostaną wyróżnione osoby i podmioty, które w swojej działalności propagują ideę ekonomii społecznej. Zapraszamy do zgłaszania kandydatów!

statuetka_5

Celami konkursu są:
1) upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie,
2) promowanie postaw działania zgodnie z zasadami etyki i z ideą odpowiedzialności społecznej,
3) promowanie i upowszechnianie ekonomii społecznej w regionie,
4) propagowanie narzędzi i rozwiązań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Nagrodę otrzymają osoby/podmioty, które swoimi działaniami, najpełniej realizują cele konkursu i w sposób szczególny przyczyniają się do wspierania ekonomii społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Nagrody przyznawane będą w następujących kategoriach:
1. Samorząd przyjazny ekonomii społecznej.
2. Podmiot ekonomii społecznej.
3. Animator ekonomii społecznej (osoba fizyczna).
4. Przyjaciel ekonomii społecznej (podmiot prywatny).

Dodatkowych informacji udziela Pan Piotr Szeszko pod nr tel. 91 42 53 631, e-mail: pszeszko@wzp.pl.

Regulamin konkursu dostępny na stronie es.wzp.pl/aktualnosci-es/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-lider-ekonomii-spolecznej-2016