Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem”

Informujemy o konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Rodzina Razem”.
Konkurs skierowany jest do rodzin i wszystkich mieszkańców Województwa Zachodniopomorskiego, nie występują ograniczenia wiekowe.
Cel konkursu – propagowanie wartości rodziny, zwrócenie uwagi na jakość relacji w rodzinie i pokazanie ich znaczenia dla dziecka i rodziców, promowanie wartości wieku dojrzałego, odwołanie się do idei bliskości więzów rodzinnych.

Udział w konkursie polega na przesłaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice lub filmu, ilustrujących wspólnie spędzany czas z rodzinną zgodnie z tytułem konkursu „Rodzina razem”, do dnia 8 maja 2020 r.

Więcej informacji na stronie:
http://www.rops.wzp.pl/aktualnosci-rops/konkurs-marszalka-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-rodzina-razem

Konkurs jest prowadzony w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020 pn. Region dla Rodziny.