Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018

Szanowni Państwo,

ostatni czwartek, 16 sierpnia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Ekonomii Społecznej ogłosiło Konkurs o przyznanie certyfikatu Znaku Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, który ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem.
Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej.

Dla laureatów Konkursu przewidziano nagrody w postaci pakietów wsparcia. Nabór wniosków trwa do 12 września 2018 r.

Zachęcamy nasze podmioty do zgłaszania się do tego ciekawego przedsięwzięcia!

Szczegóły na stronie internetowej:

http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Znaki,Jakosci,Ekonomii,Spolecznej,i,Solidarnej,2018,-,ogloszenie,konkursu,4076.html