Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Szanowni Państwo

W załączeniu pozwalam sobie przesłać informacje o organizowanym od 2009 przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa  Konkursie „Polka wieś –dziedzictwo i przyszłość”, który min. skierowany jest do młodych naukowców i ma na celu wybór i publikację najlepszych prac nt. polskiego rolnictwa i  obszarów wiejskich

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W skład Kapituły wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (przewodniczący Kapituły), dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka -Kołodziejska, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk, oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

 

Termin nadsyłania prac upływa z końcem sierpnia. Będę zobowiązana za rozpowszechnienie tej informacji wśród potencjalnych zainteresowanych.

 

Serdecznie pozdrawiam

 

Monika Szymańska

Prezes Zarządu

Regulamin_konkursu_Polska_Wieś_2015

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_VII_ost

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_VII

Dodaj komentarz