KONKURS PRZEDSIĘBIORSTWO SPOŁECZNE ROKU IM. JACKA KURONIA

Zachęcamy do udziału w 7. edycji Konkursu eS dla przedsiębiorców społecznych.

Chcąc zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz on-line i wysłać wymagane załączniku drogą mailową na adres konkurs@fise.org pl do 16 lipca 2017.

UWAGA! Formularza zgłoszeniowego nie da się zapisać do późniejszej edycji. Radzimy wypełnić go najpierw w wordzie, a potem tylko przykleić przygotowaną treść do formularza on-line.

Żeby się zgłosić trzeba zrobić trzy proste kroki: wypełnić formularz on-line, wysłać mailem wymagane załączniki, a pocztą jednostronicową Deklaracje Aplikującego. I już.

Czekają nagrody: Główna, w kategorii Pomysł na Rozwój, Odkrycie Roku, Publiczności oraz wyróżnienia TISE i mentoring PwC.

W Konkursie mogą wziąć udział następujące podmioty:

– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) faktycznie prowadzące działalność gospodarczą. Nie jest wystarczający zapis w statucie organizacji o możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.

– organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) prowadzące zakład aktywności zawodowej;

– spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych;

– spółdzielnie socjalne osób fizycznych oraz spółdzielnie socjalne osób prawnych;

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego innych Kościołów w Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzące działalność gospodarczą i/lub prowadzące zakład aktywności zawodowej;

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 16 lipca.

Formularz aplikacyjny: http://www.konkurs-es.org/#zglos-sie

Więcej informacji: http://www.konkurs-es.org/#faq