Konkurs Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej.

Konkurs jest dedykowany do:
-podmiotów ekonomii społecznej,
-przedsiębiorstw społecznych,
-jednostek samorządu terytorialnego.

szczegóły na: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

Wnioski można składać do 29 marca.