Konkursy Grantowe – Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

 

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Fundacja finansuje lub współfinansuje projekty zgodnie z celami określonymi w statucie Fundacji, tj. promocja i wspieranie:

– kultury jako dziedzictwa narodowego,

– szczególnych osiągnięć w zakresie nauk podstawowych i technicznych,

– ochrony zabytków przemysłu gazowniczego i muzeów,

– sportu, z uwzględnieniem rywalizacji sportowej jako narzędzia wychowawczego dzieci i młodzieży,

– ochrony zdrowia.

 

Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 września 2015.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

http://www.pgnig.pl/dzialania-spoleczne/fundacja-pgnig/konkursy-grantowe

 

 

Dodaj komentarz