Korzyści z pracy w sferze ekonomii społecznej

Tytuł: szkolenia Korzyści z pracy w sferze ekonomii społecznej
Trener: Kamil Zbroja
Miejsce: Koszalin
Opis Szkolenie ma charakter moderowanych przez prowadzącego ćwiczeń praktycznych, w których Uczestnicy podzieleni na grupy opracowują poszczególne tematy, które następnie łączą w spójną całość wyciągając wnioski oraz poddając w dyskusję.
Dzięki interaktywnemu zaangażowaniu odbiorców zajęcia są efektywne oraz zapewniają wzrost wiedzy, umiejętności oraz zmianę postawy osób kończących zajęcia.

I D Z I E Ń – 12.02.2015
Godzina 9.00 – 10.30
• Poznanie się Uczestników.
• Mój kraj:
– Mapa problemów – ćwiczenie.
– Przykłady uczestnictwa – ćwiczenie.

10.30 – 10.45 Przerwa na kawę
10.45 – 12.15
• Znając swoje prawa:
– Potrzeby i zachcianki – ćwiczenie.
• Być sprawcą zmian:
– Identyfikacja sprawcy zmian – ćwiczenie.
– Zasadnicze elementy sprawcy zmian.
12.15 – 12.45 Przerwa obiadowa
12.45 – 14.15
• Ekonomiczna sprawiedliwość – pieniądze, władza, prawa.
– Kto podąża naprzód – ćwiczenie.
– Wyścig i plan działania – ćwiczenie.
14.15 – 14.30 Przerwa na kawę
14.30 – 16.00
– Lista życzeń działacza ekonomii społecznej – ćwiczenie.
• Podsumowanie zajęć i dyskusja.
• Zakończenie i rozdanie zaświadczeń.