Kupuj świadomie

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej promuje kupowanie polskich produktów, do czego my również się dołączmy.

Kupuj lokalnie, wspieraj lokalny biznes, dzięki temu możemy ochronić wspólnie miejsca pracy w naszych miejscowościach.

Źródło: https://www.facebook.com/mrpipsRP/photos/a.382674771896923/1630448970452824/?type=3&theater