Liderzy Ekonomii Społecznej 2014 wybrani

Statuetki tegorocznej edycji konkursu „Lider Ekonomii Społecznej” trafiły do osób oraz podmiotów, najefektywniej realizujących i upowszechniających ideę przedsiębiorstw społecznych w województwie. Członek Zarządu Anna Mieczkowska wręczyła wyróżnienia i listy gratulacyjne liderom we wtorek, 7 października, podczas Zachodniopomorskiego Forum Integracji Społecznej. W tegorocznej edycji konkursu Animatorem Ekonomii Społecznej została autorka wielu projektów aktywizujących społeczność wiejską Agnieszka Odachowska. Natomiast za najlepszy podmiot ekonomii społecznej uznano Zakład Aktywności Zawodowej w Kołobrzegu (kategoria Podmiot Ekonomii Społecznej). ZAZ oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujących m.in. usługi w zakresie organizacji imprez okolicznościowych, cateringu czy pielęgnowania zieleni. W kategorii Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej zwyciężył Stargard Szczeciński.W każdej z wymienionych kategorii konkursu przyznano również po dwa wyróżnienia. Listy gratulacyjne za najlepsze działania animacyjne wręczono Grażynie Och z Kamienia Pomorskiego oraz Zofii Langowskiej. W kategorii Podmiot Ekonomii Społecznej wyróżniono Fundację „Rozwój – Integracja”, która prowadzi Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie oraz Spółdzielnię socjalną „Poligrafia” z Białogardu. Za najefektywniej działające samorządy w sektorze ekonomii społecznej, oprócz wyróżnionego, Stargardu uznano Kamień Pomorski oraz Nowe Warpno.

„Lider Ekonomii Społecznej” jest konkursem organizowanym przez marszałka województwa Olgierda Geblewicza. Kandydatów do tytułu zgłaszały uprawnione osoby i podmioty (m.in. laureaci poprzedniej edycji, NGOsy, osoby prywatne) poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego zawierającego opis działalności wybranej osoby lub podmiotu ES. Konkurs „Lider Ekonomii Społecznej” ma na celu upowszechnianie wiedzy o sposobach integracji społecznej i zawodowej w regionie oraz promowanie postaw działania zgodnie z zasadami etyki i z ideą odpowiedzialności społecznej.
http://wzp.pl/umwzp/biuro_prasowe/p-r-m-a-24196/aktualnosci.htm