Lista przedsiębiorstw społecznych!

Informujemy, że na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UM WZ  umieszczona została lista przedsiębiorstw Społecznych!

Sprawdźcie, które podmioty ekonomii społecznej z województwa zachodniopomorskiego jako pierwsze zostały zweryfikowane i otrzymały status PS. Z regionu koszalińskiego jest to aż 5 podmiotów: Spółdzielnia Socjalna NOWA PRZYSTAŃ, Spółdzielnia Socjalna BUDOWLANKA, Białogardzka Spółdzielnia Socjalna FENIKS, Spółdzielnia Socjalna OPIEKA TY i JA oraz Stowarzyszenie Koszalińska Kompania Rycerska.

lista_ps_zachodniopomorskie_v1

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego, czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Warto zaznaczyć, że lista będzie sukcesywnie  powiększana.