Lista rankingowa – dotacje

Poniżej przedstawiamy listę rankingową wniosków o przyznanie środków finansowych (dotacji) i udzielenia wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w roku 2021 w ramach projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Aktualizacja z dnia 08.02.2021 r.:

Powyższa lista rankingowa jest listą ostateczną. Serdecznie gratulujemy :)