Majowe szkolenia dla naszych Podmiotów Ekonomii Społecznej!

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych oraz lokalnych liderów (współpracujących z OWES Koszalin) na cykl szkoleń z zakresu sektora ekonomii społecznej, zaplanowanych na maj 2018 r.

Szeroka tematyka spotkań (obejmująca zarówno zakres księgowo-podatkowy PES, jak również współpracę i zarządzanie pracownikami oraz prawo zamówień publicznych) skierowana jest dla wszystkich, którzy na co dzień związani są z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, zachęcamy do udziału w następujących szkoleniach:

  1. Księgowość w przedsiębiorstwie społecznym: 7-9 maja 2018 r. Trenerki: Anna Wycech, Katarzyna Szymańska
  2. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia i Fundacji: 14 maja 2018 r. Trenerki: Anna Wycech, Katarzyna Szymańska
  3. Sprawozdanie finansowe spółdzielni socjalnej: 21 maja 2018 r. Trenerki: Anna Wycech, Katarzyna Szymańska
  4. Zarządzanie pracownikami, motywacja, konflikt, zmiana: 17-18 maja 2018 r. Trenerka: Marta Czerwińska
  5. Prawo zamówień publicznych dla organizacji jako potencjalnych Wykonawców: 24 maja 2018 r. Trener: Paweł Klimek

Miejsce szkoleń: sala szkoleniowa KARR przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

UDZIAŁ W SZKOLENIECH JEST BEZPŁATNY!

 

Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Złożyć formularz zgłoszeniowy, w jeden z następujących sposobów:
  • online ( zakładka  „szkolenia” / „wyślij zgłoszenie online”) http://owes.koszalin.pl/wyslij-zgloszenie-online/
  • bądź też osobiście w siedzibie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, mieszczącego się przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie.
  1. Przygotować wymagane załączniki  – tylko w przypadku gdy podmiot nie złożył ich już wcześniej:

– formularz dla osoby fizycznej/ formularz dla podmiotu;
– statut organizacji;
– sprawozdanie finansowe i merytoryczne za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)
– oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie (jeśli podmiot otrzymał pomoc de minimis) ;
– formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010, Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 311) (jeśli podmiot prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego lub działalność gospodarczą)

– wniosek o zwrot kosztów dojazdu – jeśli dotyczy

– wniosek o przyznanie opieki nad osobą zależną – jeśli dotyczy

Link do dokumentów : http://owes.koszalin.pl/rekrutacja/

 

O wynikach rekrutacji poinformujemy Państwa drogą telefoniczną.

  • Informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod nr  tel. 94 341 63 30

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! ZAPRASZAMY!