Nabór wniosków na bezpłatne doradztwo specjalistyczne

Ogłaszamy nabór na DORADZTWO SPECJALISTYCZNE w ramach USŁUG ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ, świadczone na rzecz Grup Inicjatywnych w ramach w ramach Projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapraszamy grupy inicjatywne i osoby fizyczne na terenie jednego z następujących powiatów: koszalińskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego.

Nabór trwa do 31 października 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy – doradztwo specjalistyczne

Wniosek o przyznanie opieki nad osobami zależnymi

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów dojazdu
Zakres tematyczny doradztwa:
• Marketingowe m.in.: planowanie marketingowe; kształtowanie elastyczności ofertowej; polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów; opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej; przedsiębiorstw społecznych; badania rynku; wypracowania i wdrażania standardów obsługi klienta przez PES; nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług
• Finansowe m.in.: pozyskiwanie źródeł finansowania działalności (m.in. produkty sektora finansowego) wraz ze wsparciem w przygotowaniu wniosków; planowanie finansowe (z wykorzystaniem np. narzędzia ProveIt.pl);
• Osobowe m.in.: coaching grupowy i indywidualny, warsztaty psychologiczne grupowe i indywidualne; zarządzanie pracownikami; zarządzanie konfliktem w PES i rozwiązywanie konfliktów;
• Doradztwo zawodowe;
• Księgowo-podatkowe m.in.: rachunkowość podmiotu ekonomii społecznej; zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością; księgowość; płace i pochodne, ubezpieczenia społeczne;
• Spółdzielnie socjalne osób prawnych: aspekty prawne, finansowe, biznesowe.
• Prawne m.in.: prowadzenie działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstw społecznych; prawne aspekty działania w sferze ekonomii społecznej; podatki bezpośrednie i pośrednie w działaniach PES; obowiązki pracodawcy względem pracowników;

W celu skorzystania ze doradztwa specjalistycznego należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do biura OWES Koszalin przy ul. Przemysłowej 8, pok. 330.