Oferta dla podmiotów niepublicznych na wsparcie działań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych oraz działalności na rzecz rodziny.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1114/15 z dnia 22 lipca 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie działań z zakresu aktywizacji społecznej osób starszych oraz działalności na rzecz rodziny.

 

Rodzaj zadania i wysokość środków przeznaczonych na jego realizację:

„Senior w rodzinie”, kwota: 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

 

Oferta konkursowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami zawartymi w treści ogłoszenia.

Treść ogłoszenia, wzór oferty i wzór oświadczeń dostępne są w załącznikach poniżej.

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-dla-podmiotow-niepublicznych-na-wsparcie-dzialan-z-zakresu-aktywizacji

Dodaj komentarz