Oferta pracy – Centrum Integracji Społecznej w Mielnie

OFERTA PRACY NA STANOWISKO INSTRUKTOR NAUKI ZAWODU – USŁUGI REMONTOWO – PORZĄDKOWE
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Centrum Integracji Społecznej w Mielnie poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko instruktor nauki zawodu – usługi remontowo – porządkowe.

 

Miejsce pracy: Mielno
Wymiar pracy: pełny wymiar czasu pracy
Umowa: umowa o pracę od 02.01.2018 r.
Wynagrodzenie: 4150,06 zł brutto

 

Zakres obowiązków:
1. Przygotowanie w ramach reintegracji zawodowej uczestnika CIS do wykonywania określonych czynności zawodowych.
2. Stała opieka i nadzór nad uczestnikami zajęć.
3. Motywowanie uczestników do udziału w zajęciach.
4. Składanie zapotrzebowania na niezbędne materiały.
5. Odpowiednie gospodarowanie materiałami.
6. Ocena zdobytych przez uczestników umiejętności w czasie zajęć reintegracji zawodowej.
7. Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji.
8. Stała współpraca z innymi pracownikami CIS.

Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie kierunkowe w zakresie usług remontowo – porządkowych.
2. Minimum 2 – letnie doświadczenie zawodowe.
3. Prawo jazdy kat. B.
4. Pełna zdolność do czynności prawnych.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
6. Kwalifikacje niezbędne na stanowisku objętym naborem.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
1. Życiorys/CV.
2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.
3. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz. U. z 2006 r. nr 125 poz. 869).

Termin i miejsce składania dokumentów: 20.12.2018 rok
Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Centrum Integracji Społecznej w Mielnie
ul. Mickiewicza 3, 76-032 Mielno

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Dorota Jopek
tel. 517 140 997
e-mail: cismielno@lzs.pl