Ogłoszono edycję 2018 Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Więcej szczegółów pod linkiem:

http://fundusze.ngo.pl/wiadomosc/2168376.html

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje i spółdzielnie socjalne do aplikowanie o środki na inicjatywy zwiększające zaangażowanie obywateli i NGO w lokalne życie publiczne.