Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej, oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 442/17 z dnia 27 marca 2017 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej, oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Więcej informacji na stronie: www.bip.rbip.wzp.pl