Trwa Akademia Menedżera PES
20 listopada 2018
Oferta pracy – Centrum Integracji Społecznej w Mielnie
4 grudnia 2018

Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Koszalińskim

W dniu 30 listopada 2018 roku w Koszalinie przedstawiciele gmin i organizacji pozarządowych z Powiatu Koszalińskiego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie wraz z przedstawicielem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej podpisali list intencyjny w sprawie powołania Partnerstwa na rzecz realizacji Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Koszalińskim. Podpisanie listu wieńczyło trwające od marca prace nad powstaniem Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie. Dokument powstał w celu uporządkowania działań z zakresu ekonomii społecznej podejmowanych w Powiecie Koszalińskim i wyznaczył cele i kierunki rozwoju ekonomii społecznej zakładane do realizacji do roku 2022.

W spotkaniu uczestniczyła Pani Natalia Wegner – Prezes Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Dorota Chałat -animatorka/doradczyni kluczowa OWES Koszlain.

Comments are closed.

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook