Sprawozdanie

Sprawozdanie (do pobrania)

Projekt umowy partnerskiej oraz deklaracja współpracy

propozycja umowy partnerskiej

Materiały z Konferencji „Ekonomia Społeczna – szansą rozwoju”. Mielno, Hotel Planeta 25.11.2013r.

Prezentacja WUP

Założenia partnerstwa na rzecz rozwoju Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego

Materiały szkoleniowe ” Sprawozdawczość finansowa i merytoryczna podmiotów ES”

Zakładowy plan kont stowarzyszenia – wzór

Polityka rachunkowości-teoria

Polityka rachunkowości- przykład stowarzyszenie

Prezentacja

8 KRS_form_z 30

Materiały promocyjne projektu

 

 

Karta promocji PES do pobrania

 Jeżeli chcieliby Państwo umieścić w naszym kwartalniku lub na stronie projektu www.owes.koszalin.pl informację na temat Państwa  działalności prosimy o dostarczenie oprócz formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 1) kartę promocji PES.

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook