Pokaż swoją organizację w filmie promocyjnym!

movie-clapboard-1184339-1280x960_0

Pokaż swoją organizację w filmie promocyjnym! Jeśli chcesz się spotkać z ekipą filmowa, pokazać swoją organizację, pracę i jej efekty – zgłoście się do nas w celu omówienia szczegółów. W ramach projektu „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu” rozpoczęła się kampania informacyjna promująca podmioty ekonomii społecznej jako dostawców produktów i usług. Więcej informacji na stronie www.es.wzp.pl