Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny Koszalin

Nazwa instytucji Polskie Towarzystwo  Stomijne POL-ILKO Oddział Regionalny Koszalin
Forma prawna instytucji Stowarzyszenie
REGON 004809170
NIP 779-16-08-829
KRS 0000076005
telefon 693 581 103
fax ——————
e-mail Kwiryn@onet.eu
Strona www ——————-
Adres siedziby Koszalin, ul. Piłsudskiego 11-15 p.126

 

Misją Towarzystwa jest ochrona i promocja zdrowia w zakresie wieloaspektowej problematyki stomijnej, podejmowanie działań zmierzających do osiągnięcia pełni aktywności życiowej osób, którym wytworzono operacyjnie czasową lub stałą stomię, a w szczególności kolostomię, ileostomię, urostomię lub inną przetokę wymagającą stałego zaopatrzenia w sprzęt stomijny, niesienie wszechstronnej pomocy w szybkim powrocie do normalności osób posiadających stomię i udzielanie wsparcia psychicznego osobom nowo operowanym i ich rodzinom.
Cele:
  • Prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność  kulturalną, rekreacyjną i towarzyską, ułatwienie dostępu do leczenia oraz organizowanie pomocy w rehabilitacji leczniczej i readaptacji społecznej osób ze stomią.
  • Zmniejszenie śmiertelności wśród stomików, z których 75% nie dożywa piątego roku od wyłonienia stomii, z czego większość umiera  już w pierwszym roku po operacji i zbliżenie się do średniej państw zachodnich, gdzie 45% żyje ponad pięć lat od wyłonienia stomii.

 

Działalność:
  1. Organizowanie spotkań integracyjnych i propagandowych z okazji Dnia Kobiet i opłatka, warsztatów na temat ochrony zdrowia oraz rozwijania zainteresowań/hobby/.
  2. Organizowanie ciekawych, a zarazem połączonych z dłuższymi spacerami wycieczek krajoznawczych oraz imprez na świeżym powietrzu mobilizujących do ruchu i angażujących psychofizycznie.
  3. Poradnictwo w sprawach nurtujących stomików i pomoc w załatwianiu spraw i wypełnianiu wniosków, ułatwienie codziennych sytuacji życiowych stomików.
  4. Spieszenie z pomocą, pociechą, wsparciem psychicznym i duchowym, wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn potrzebują wsparcia. Tak dla tych, którzy są przed operacją jak i tych świeżo po operacji wyłonienia stomii.
  5. Otoczenie opieką członków w razie sytuacji choroby, pobytu w szpitalu oraz zabezpieczenie im pomocy.

 

Dodaj komentarz