POSIŁKI DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH

Każdego dnia potrzebujący otrzymują posiłki interwencyjne. Zapewnia je Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koszalinie, a przygotowują i dostarczają pracownicy SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ ALBERT. Ponadto na zlecenie Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w Koszalinie we współpracy ze Strażą Miejską w Koszalinie zapewniają wyżywienie dla osób przebywających w kwarantannie.
Jak mówi Pani Prezes Iwona Banasiak „jest dla nas ważne nieść pomoc w trudnych czasach oraz utrzymać miejsca pracy w spółdzielni”. Pracownicy Spółdzielni ALBERT dostarczają indywidualne posiłki do kilkudziesięciu osób. Jedzenie przygotowywane są z jak największą ostrożnością i zgodnie z wdrożonym system bezpieczeństwa żywności.
Oferta spółdzielni to od kilku lat usługi cateringowe, a cel aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

BRAWO SPÓŁDZIELCY.

#szowespomaga

A My jako #OWESKoszalin chętnie wspieramy i popieramy takie inicjatywy. Kontakt do spółdzielni – tel. 602 603 567