Szanowni Państwo,

Niniejsza ankieta pozwoli nam poznać Państwa oczekiwania związane ze szkoleniami związanymi z ekonomią społeczną. Dzięki temu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie będzie mógł przygotować ofertę szkoleniową na rok 2015 zgodną z Państwa potrzebami oraz oczekiwaniami. Prosimy o zaznaczenie/wpisanie jakimi szkoleniami są Państwo zainteresowani oraz wskazanie dodatkowych tematów.

ANKIETA

1. Jakiego rodzaju szkoleniami dla podmiotów ekonomii społecznej byliby Państwo zainteresowani?

Zarządzanie zespołem (rozwiązywanie konfliktów, sytuacje trudne)
Budowanie partnerstw na rzecz ekonomii społecznej – warsztaty
Prawo pracy w podmiotach ekonomii społecznej
Sprawozdawczość w podmiotach ekonomii społecznej
Pozyskiwanie środków – zasady tworzenia ofert i projektów
Autoprezentacja dla zarządów, pracowników i wolontariuszy PES
Kontakt z mediami
Wykorzystanie Internetu do promocji działalności podmiotów ekonomii społecznej
Fundraising dla PES
Organizacja eventów przez PES
Zarządzanie zmianą w organizacji
Biznes plan i strategia rozwoju organizacji
Jak rozwijać działalność gospodarczą w podmiotach ekonomii społecznej – strategiczne decyzje
Strategie marketingowe i budowanie wizerunku PES
Budowanie marki
Obowiązki PES wynikające z przepisów o rachunkowości
Sprawozdawczość finansowa w PES dotycząca każdego roku obrotowego
Obowiązki PES w zakresie prawa podatkowego
Majątek trwały i wartości niematerialne i prawne w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Kadry i płace w podmiotach ekonomii społecznej
Obowiązki pracodawcy zatrudniającego pracownika niepełnosprawnego
Ochrona danych osobowych w podmiotach ekonomii społecznej
Doskonalenie umiejętności personalnych pracowników podmiotów ekonomii społecznej
Zarządzanie sobą w czasie
Narzędzia do kreatywnego rozwiązywania problemów w PES (m. innymi, mindmaping, mapa marzeń, aktywne słuchanie, burza mózgów., itp )
Motywacja i automotywacja
Komunikacja interpersonalna
Budowanie celów – aby marzenia stały się celem a cel rzeczywistością
Budowanie zespołów
Feedbeck – udzielnie informacji zwrotnej w zespole PES oraz w kontaktach z klientem
Jak radzić sobie ze stresem
Zarządzanie konfliktem w zespole
Przywództwo
Zarządzanie personelem w PES
Współpraca przedsiębiorstw społecznych z biznesem (CSR)
Po co robię to, co robię? – czyli wizja, misja PES, analiza SWOT
Inny:

2. Jakie formy informowania o szkoleniach są dla Państwa najkorzystniejsze:

informacja drogą mailową
informacja na stronach internatowych m.in. www.owes.koszalin.pl
informacja w prasie lokalnej
informacje w miejscach publicznych np. JST
Inny:


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety


Aby wysłać ankietę prosimy o przepisanie podanego poniżej ciągu znaków i kliknięcie przycisku "Wyślij".

captcha

Dodaj komentarz

a

Lider projektu

Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Projekt "Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego" jest realizowany w ramach poddziałania 7.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Facebook