Programy szkoleniowe (do pobrania)

1. Schematy prowadzenia działalności ekonomicznej przez organizacje pozarządowe

2. Modele biznesowe i strategia rozwoju organizacji pozarządowej.

3. Różnorodność organizacji jej potencjałem

4. DŁUGOOKRESOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – ZWROTNE I BEZZWROTNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA.

5. ZASADY PODEJMOWANIA, PROWADZENIA I WYODRĘBNIANIA DZIAŁALNOŚCI ODPŁATNEJ POŻYTKU PUBLICZNEGO – 11.05.2015

6.SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE A JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO -12-13.05.2015

7. Księgowość i finanse w organizacjach pozarządowych – 15.05.2015

8.  ZASADY PODEJMOWANIA, PROWADZENIA I WYODRĘBNIANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 18.05.2015

9. Polityka kadrowa- zatrudnianie pracowników i członków organizacji pozarządowej, rodzaje umów, zatrudnianie osób niepełnosprawnych – 22.05.2015

10.Rozwój działalności gospodarczej w organizacjach pozarządowych 25.05.2015

11. NARZĘDZIA DO KREATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW W PES (MAPA MARZEŃ, AKTYWNE SŁUCHANIE, BURZA MÓZGÓW) –29 .05.2015

12. Skuteczne zarządzanie sprzedażą – 09.06.2015

13. STRATEGIE MARKETINGOWE, BUDOWANIE MARKI I KREOWANIE WIZERUNKU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH – 15.06.2015

14.ŚRODKI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 – 18-19.06.2015

14. MENEDŻER ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ – ZARZĄDZANIE PERSONELEM, ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW, ZARZĄDZANIE ZMIANĄ, DELEGOWANIE OBOWIĄZKÓW, PODEJMOWANIE DECYZJI STRATEGICZNYCH, STOSOWANIE NARZĘDZI MOTYWACYJNYCH) – 22.06.2015

 

Dodaj komentarz